Handhavande av snabba fartyg

Vill du köra snabba båtar yrkesmässigt i farter över 35 knop krävs det att du har kursen Handhavande snabba fartyg. Ja, det är inte bara om du vill utan du måste ha den kursen om båten enligt tillverkaren med befintlig motor kan göra över 35 knop.

Du som har köpt dig en snabb ribb eller en planande båt att användas på din fritid, på den här kursen har du stora chanser att utvecklas som navigatör och lära dig manövrera din båt på bästa sätt. Du får i en grupp med max tre andra elever och en instruktör mycket praktiska övningar, då kursen som är fyra dagar lång har 12 timmar teorilektion och resten är praktik.
Vare sig du skall köra båt i tjänsten eller privat så är förhandskravet för att få gå utbildningen Handhavande snabba fartyg att du har examen i Fartygsbefäl klass VIII och ett godkänt läkarintyg för sjöfolk och båtvana.

Du får lära dig om båtens egenskaper beroende på skrovform, gång- och trimläge, körteknik, olika lastkonditioner och ditt ansvar för befälhavare och navigatör och mycket om hur du skall tänka säkerhet.

Handhavande av snabba fartyg

Högfartsnavigation i teori och praktik- HSF I Göteborg

 

Bokstavskombination GKSF-metoden ger dig chans att med en enkel ramsa få med det viktigaste så som G som i girpunkt, K som i kurs, S som i styrmärke och F som i farlighet, vilket varje order till styrman skall innehålla. Tekniken med GKSF-tekniken är utvecklad av marinen för deras högfart, men innan dess så får du lära dig om hur noggrant ett sjökort är, vare sig det är ett papperskort eller ett elektroniskt kort. Vi går genom radars möjligheter och begränsningar, och det som de flesta tycker är riktigt roligt, att planera kursbåtens färd från den ena punkten till den andra punkten, och sedan få köra din bana, både i dagsljus och mörker. Du får öva på att köra i grov sjö, göra omkörningar och varför det är så viktigt att hålla sig inom säker fart för dig och din båt. Sedan övar vi vidare på undanmanövrar, tilläggningar och att du måste alltid ha dina passagerares säkerhet i fokus.

Boka utbildning på sjoskolan.se – Handhavande av snabba fartyg Göteborg

Utbildningen sker på Pråmen (Adolf Edelsvärds gata 12, Göteborg)

Utbildningens innehåll

  • Fartygets egenskaper, skrovformer
  • Bryggtjänsten och din färdplanering
  • Säkerhet och utrustning i båtar som går att köra i högfart
  • Körtekniker i hög fart
  • Manövrering i låg fart
  • Högfartsnavigation
  • Högfartsnavigation med radar
  • Passagerarsäkerhet
  • Examination
  • Högfartsnavigation med egen färdplanering

Vi föreslår att du gärna beställer hem kursboken innan kursstart. Utbildningen Handhavande av Snabba Fartyg är en intensiv utbildning med många timmars undervisning och mycket båtåkande, som ger få timmar till egenstudier mellan kursdagarna. När du valt kursdatum hittar du portotillvalet i varukorgen, och bokar du mer än en vecka innan kursstart så hinner du få hem boken för att hinna läsa.

Examination
Examen består både av ett teoretiskt prov, samt en praktisk uppkörning och sker under dag fyra, sista kursdagen.

Certifikat
Efter att du genomfört utbildning kräver transportsstyrelsen att du själv ansöker om själva certifikatet för Snabba Fartyg via Transportstyrelsens hemsida. Kravet trädde i kraft den 1 januari 2012. Men har du gått utbildningen innan 2012 behöver du också ansöka om certifikatet för att vara behörig att framföra båtar i farter över 35 knop. Certifikatet är personligt och du ansöker om certifikatet efter att du erhållande av kursintyget, som du får när du är godkänd efter utbildningen.

Preliminärt schema:
Dag 1 kl. 09-17
Dag 2 kl. 09-17
Dag 3 kl. 13-23
Dag 4 kl. 09-17

Scroll to Top